Når du sender en mail eller tilmelder dig et forløb via kl-hus.dk eller telefon, giver du automatisk samtykke til at vi må bruge nedestående data i køreskolen.

  • Navn
  • Telefon
  • E-mail

Dine data vil blive slettet igen når dit forløb er afsluttet i køreskolen eller hvis du selv beder om det.